Accessibility


Font sizing

Contrast

Monochrome

Sign up to ITMA Archive

Signing up to the ITMA archive provides the ability to save content you find across the site and access directly from your own dashboard.

Register now

Login

Art Ó Ceallaigh, song

Collected by Séamus Ennis from Donncha Ó Baoill (Dinny Pháidí Duncaí), c.1901-1960s

Art Ó Ceallaigh, song / Brian Ó Domhnaill, singing in Irish

Art Ó Ceallaigh, song, handwritten by Séamus Ennis, CBÉ 1282:23-25

Art Ó Ceallaí. (v. 100 Ceólta Uladh) – seanchas

Bhí mé lá ‘mháin ‘guil amach ‘n-a Midhe

I dtoigh Airt Uí Cheallaí a chaith mé an oidhche

Casú teach folú dú teiní gan daoiní

Is shuídh mise síos ann a dhéanú mo scríste

Is ímbó

 

Niorbh’ fhada ‘s níor ghearr go dtáinic Art ‘un toighe

Níor ‘uairt sé “Goodmorrow” gur fhiafruí sé daoim-sa

What is the matter nú ‘dhuine cá mbíonn tú,

Ná caidé an donas a sheól ‘un mo thoighe thú

Is ímbó

 

Is straigléaraí mise as Condae na Midhe

A tháinig isteah a’ lasú mo phíopa

Tháinig mé ‘steach a dhéanú mo scríste

Ná dá suidhfinn amuigh b’fhada liom an oidhche

Is ímbó

 

Is mairig do’n athair a bhí do do shaothrú

Nach dtórthá greim bí dó foscú ná dídean

Míl’ altú do’n Rí nach bhfuil a dhath do mo ghaol leat

Ná ‘s duine thú na’ bhfuil cosúil le críostaí

‘Gus ímbó

 

Ní thearn tusa ‘gceart é i dtús na h-oidhche

Ná’r shuidh tú amuigh cois claidhe ná dídean

Ná na’ deacha tú go toigh tabhairne caithiú do phíghinne

Nuair bhí mise ‘mo straigléaraí sin é mar ghnínn é

‘S ímbó

 

Níl an teach tábhairne ‘nois ar na gaobhair

Mar’ dtéi mé ‘na ngráinseach fá’n am seo dh’oidhche

Tá siad ‘na gcodlú ‘s is deacair leó írí

Agus is mór-mór m’iogla go dtiocaí’n slua sí orm.

‘S ímbó

 

Is lag fá do chreidiú thú ‘s dona ‘s is claoidhte

Nuair a bheir tú isteach go bhfuil ann a leithid go dhaoiní

Ní ró ariaú ‘s ní bheidh a choidhche

Ach sin cuid de phisreógaí bhunú do thíre

‘S ímbó

 

Tusa a léigheas an scrioptúr ‘san bíobla

Is dona an teacht a thug tú ‘na tíre

A’ diúltú ‘sa doicheallt ‘sa cur amach  daoiní

‘S dá mairiúd sin d’athair nach dtórthá greim bí dó

‘S ímbó

 

Tá an oidhche a’ sioc ‘s tá ghiolach ag eirí

Siod chugad an casán ó dhoras mo thoighe-sa

Siod siar an casán is lean dó go díreach

Go droichead na gcailleach ‘s go scartán na gcaorach

‘S ímbó

 

Roinn muid an teach  ‘sní ro agart ach an gannchuid

Thoisí an troid agus thoisí an scamsáil

Bheir mé ‘r mo bhata agus theann mé mo bhriste

Agus d’fhág mé Art Crosach ‘na luí insan ghríosaí

‘S ímbó

 

D’írí mé mo sheasú gun cotú gun dímheas

Is d’awarc mé ‘mach ar dhoras na bruighne

Tchím fear beag ribeach rua ‘s ba luaithe ná’n ghaoth é

Is oiread  bhréid an tSalainn* faoi’n ascail de mhraoi leis

‘S ímbó

 

Tháinic Art isteach ‘gus ghlac sé leithscéal go caoimh(w)iúil

Gur shíl sé gur straigléaraí mé as Conndae na Midhe

A ghoidthú a hata, a bhata, ‘s a phíopa

Gan fiú slat an phota a haic** ‘gus a chiar bheag

‘S ímbó

 

* 1. Éadach a mbristí salann ann

** 2. Airtiogal le haghaidh fiadóireacht

Pádraic Ó Dónaill as Loch an Iúbhair a thug do Dinny é – tá sé 65 bl. anois (tímpall) 7 beó fós.

Nóta  le hathscríobh an cheoil:

Scríobh Ennis ‘Go réidh’ os cionn athscríobh an cheoil