Printed Materials, June 2006

Recently published books, articles & theses in Irish traditional music, May–June 2006

Jun2006

Breatnach, Máire, reviews of Michael McGoldrick, Wired (Vertical VERTCD074) and Various, Travellers and Fellow Travellers: Keepers of the Flame (Pavee Point PPCD002) in Comhar vol. 66, no 2, Mar. 2006, pp. 31-32

Carr, Joe, ‘A Lesson in Traditional Irish Fiddle Bowing with Caoimhín Ó Raghallaigh’ in Fiddler Magazine vol. 13, no 1, Spring 2006, pp. 34-35

Casey, Marion R., ‘Before Riverdance: A Brief History of Irish Step Dancing in America’ in J.J. Lee and Marion R. Casey, eds., Making the Irish American: History and Heritage of the Irish in the United States, New York University Press, New York & London 2006, pp. 417-425. ISBN 0 8147 5208 X

Campbell, Dirk, ‘I Can’t Believe It’s Not Irish’ in Chanter: The Journal of the Bagpipe Society Spring 2006, pp. 9-11

Davis, Leith, Music, Postcolonialism, and Gender: The Construction of Irish National Identity 1724-1874, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana 2006. 323pp. ISBN 0 268 02578 9

Dennehy, Tim, ‘“Sé Dónall Binn Ó Conaill Caoin”: The Liberator in the Song Tradition’ in Seán Mac an tSíthigh, ed., Dragún Dian Dónall Ó Conaill: Éigse na Brídeoige 2005, Coiscéim, Dublin 2005, pp. 63-79

De Paor, Máire, Tadhg Gaelach Ó Súilleabháin: File agus Diagaire c. 1715-1795, Ceannasaíocht Institiúid na Toirbhearta, Kildare 2005, 492pp. ISBN 0 9552080 0 9

‘Dónall Ó Conaill mar Ábhar Fileata ag Tomás Rua Ó Súilleabháin’ in Seán Mac an tSíthigh, ed., as above, pp. 100-106

Keegan, Niall, ‘A Tradition Flowering’: Review of Come West Along the Road DVD (RTÉ RTEDVD99) in JMI vol. 6, no 2, Mar.-Apr. 2006, p.10-11

Kennedy, Billy, ‘The Music of the Scots-Irish’ in Billy Kennedy, Our Most Priceless Heritage: The Lasting Legacy of the Scots-Irish in America, Ambassador International, Greenville, SC/ Belfast 2005, pp. 59-62. ISBN 1 932307 03 6

Mac Aodha Bhuí, Iarla, ‘Máire Bhéal Átha hAmhnais’ in Pádraig Ó Cíobháin, ed., Go Nuige Seo, Coiscéim, Dublin 2005, pp. 107-119. Fiction

Mac Giolla Bhríde, Eoghan, ‘An Cláirseoir Deireanach’ in Ruairí Ó hUiginn & Liam Mac Cóil, eds., Bliainiris 2004, Carbad, Meath 2004 [recte 2005?], pp. 307-318. ISBN 0 9543354 4 9, ISSN 1393 8924. Fiction

McLaughlin, Dermot, ‘Glimpses of the Fuller Picture’: Review of Winifred Horan and Mick McAuley, Serenade (Compass Records 744162) and Paul Dooley, Music from the Robert ap Huw Manuscript (Dooley PDCD002) in JMI as above, pp. 22-25

Miller, Rebecca S., ‘Irish Traditional Music in the United States’ in J.J. Lee, ed., as above, pp. 411-416

Moloney, Mick, ‘Irish-American Festivals’ in J.J. Lee, ed., as above, pp.426-442

Moloney, Mick, ‘Irish-American Popular Music’ in J.J. Lee, ed., as above, pp. 381-405

Nic Dhonncha, Róisín, ‘An tOireachtas agus an Amhránaíocht ar an Sean-Nós: Cruthú agus Sealbhú Traidisiúin’ in Ruairí Ó hUiginn, ed., as above, pp. 28-84

Ó Bróithe, Éamonn, ‘Máire na gCaointe’ in Pádraig Ó Cíobháin, ed., as above, pp. 70-88. Máire Ní Dhonagáin, 18th-century Waterford composer of laments

Ó Scannláin, Séamus, ‘Filí agus Filíocht an Bhlascaoid Mhóir’ in Pádraig Ó Cíobháin, ed., as above, pp. 253-258

Ó Seaghdha, Barra, ‘Temple Bar Trad’, various venues, Temple Bar, Dublin 26-29 Jan. 2006, in JMI as above pp. 35-36

Ród Seo Romhainn, An: Development Programme for the Irish Traditional Arts, Comhaltas Ceoltóirí Éireann, Dublin n.d. [2005?], 40pp. + 40pp. In Irish & English

Quinn, Toner, review of ‘Temple Bar Trad’, various venues, Temple Bar, Dublin, 26-29 Jan. 2006, in JMI as above pp. 34-35

Snyder, Robert W., ‘The Irish and Vaudeville’ in J.J. Lee, ed., as above, pp. 406-410

uí Ógáin, Ríonach, ‘Dónall Ó Conaill sa Traidisiún Béil’ in Seán Mac an tSíthigh, ed., as above, pp. 33-42