TG4 to Award Gradam Ceoil 2015 to ITMA

Tá an-áthas ar fhoireann, ar Bhord, agus ar iliomad cairde Thaisce Cheol Dúchais Éireann an dea-scéal a fháil le déanaí go bhfuil ceann de Ghradaim Cheoil mór-le-rá TG4 don bhliain 2015 le bronnadh ar an Taisce an mhí seo.

Gc Tg4 Logo1

Gradam Comaoine atá i gceist, agus beidh sé á bhronnadh mar gheall ar an obair atá déanta ag an Taisce leis na blianta ‘chun ár gceol a chaomhnú agus a choinneáil i mbéal an phobail, ag cinntiú go mbeidh fáil ag na glúnta le teacht ar cheol ár sinsear agus ar cheol ár linne’. Tagann an gradam seo ó phobal an cheoil traidisiúnta tar éis don Taisce gradam 2014−2015 a fháil anuraidh ón bpobal leabharlainne:  IAML Excellence Award for Music Libraries ón International Association of Music Libraries.

Beidh an Gradam Comaoine agus na Gradaim Cheoil eile á mbronnadh ag ceolchoirm bheochraolta de chuid TG4 in Áras an Cheoldráma, Corcaigh, ar an Domhnach 22 Feabhra 2015 ag 8.00 i.n. Ta ticéid le fáil anseo. Bígí linn!

Léigh a thuilleadh ar shuíomh idirlín TG4 anseo, in alt le Siobhán Long san Irish Times anseo, agus ar leathanach Facebook na Taisce anseo.

TG4 to Award Gradam Ceoil 2015 to ITMA

The staff of ITMA, its Board and many friends were delighted to learn recently that TG4, the national Irish-language television station, is to award one of its prestigious Gradaim Cheoil (traditional music awards) for 2015 to ITMA this month.

The award is a Gradam Comaoine (special contribution award) and will be given to ITMA for its work over the years in ensuring ‘the preservation and dissemination of our traditional music, making certain that the next generation will always have access to the music of yesterday and today’. This award from the traditional music community comes after the recent award to ITMA from the professional library-information community of a 2014–15 IAML Excellence Award for Music Libraries from the International Association of Music Libraries.

The Gradam Comaoine and the other TG4 Gradaim Cheoil will be given at a live TG4 televised concert in the Cork Opera House on Sunday 22 February 2015 at 8.00 p.m. Tickets are available here. Be sure to join us!

Read more on the TG4 website here, in an article by Siobhán Long in The Irish Times here, and on the ITMA Facebook page here