The Shuffling Jig from Joyce’s Final Manuscripts

The Shuffling Jig

The Shuffling Jig

Downloads: PDF |  Metadata (Dublin Core)