Cúrsaí Digitiúcháin

Bhain an Taisce leas iomlán as ríomhairí chun eolas a rialú agus a aisghabháil ón am ar bunaíodh í i 1987, agus ó shin i leith ghlac sí chuici treallamh digiteach agus feidhmeanna digiteacha eile de réir mar a cuireadh an teicneolaíocht ar fáil.

Déantar go digiteach taifeadadh páirce agus stiúideo, catalógú, innéacsú, stóráil fuaime agus físe, clóchur nodaireacht cheoil, dearadh agus leagan amach leabhar, eagarthóireacht ar fhuaim, cuntais, cúrsaí riaracháin, srl.

Tá líonra ríomhairí úrscothach feistithe ag foireann na Taisce in uimhir 73 Cearnóg Mhuirfean, agus tá ríomh-chomhéadan déanta ar an mbunachar ríomhaireachta do lucht úsáidte sa leabharlann. Féadfaidh cuairteoirí a thagann chuig an Taisce na catalóga a chuardach agus a bhrabhsáil, agus chomh maith leis sin féadfaidh siad éisteacht le dlúthdhioscaí agus le DVDanna, agus é seo ar fad a dhéanamh ón stáisiún oibre céanna.

Úsáideann an Taisce an ríomhchlár DB/Textworks dá príomh-bhunachair. Baineann an fhoireann leas as an gclár seo chun iontrálacha nua a chatalógú agus chun eagarthóireacht a dhéanamh ar iontrálacha atá ann cheana féin. Leagan líonraithe de Inmagic é an bogearra, an bun-bhogearra DOS bhunaithe a bhí á úsáid sa chartlann ó 1987. Tá an tsonraíocht ar fad aistrithe go dtí an córas nua agus í ar fáil lena cíoradh. Tá ríomh-chomhéadan ionsuite ag DB/Textworks ar a dtugar WebPublisher Pro atá cumraithe le deis a thabhairt d’úsáideoirí an chatalóg a bhrabhsáil sa leabharlann. Comhéadan fuinneog-bhunaithe é seo atá soláimhsithe agus a thugann deis don úsáideoir ilbhunachair a chuardach ag an am céanna. Táthar ag baint leasa as an gclár seo freisin le haghaidh catalóga na Taisce a chur ar fáil ar an idirlíon. Ritheann suíomh idirlín na Taisce ar CMS Expression Engine.