ITMA videos are hosted on YouTube, a platform which requires the acceptance of marketing cookies before the video can be launched. Please update your cookie preferences to watch this video. You can change your cookie preferences at any time from the link at the top of the page.

Sean-Nós Cois Life Físeáin/Videos, 2001–2012

Sean-Nós Cois Life Físeáin/Videos, 2001–2012

Is féile bhliantúil d’amhránaíocht ar an sean-nós i nGaeilge í Sean-Nós Cois Life atá ar siúl i gcathair Bhaile Átha Cliath ó 1992 i leith, agus a mbíonn ceol uirlise agus rince ar an sean-nós bainteach léi freisin. Is í príomh-aidhm na féile ná ‘deis a thabhairt do dhaoine amhráin sa stíl dhúchasach a fhoghlaim agus a chasadh’. Cuirtear ceardlanna agus seisiúin ar siúl chuige sin le linn deireadh seachtaine san Earrach, agus tugtar ardán ansin, neamhspleách ar chomórtas, d’amhránaithe nach gcloistear ach go hannamh san ardchathair. Tá clár Sean-Nós Cois Life 2014 le fáil anseo.

Tá Taisce Cheol Dúchais Éireann ag taifeadadh ag an bhféile seo leis na blianta, agus cuirtear ar fáil anseo roinnt físeán a rinneadh i gClub na Múinteoirí, Cearnóg Pharnell, BÁC 1, agus i dTigh Hughes, Sráid Chancery, BÁC 7, ag an seisiún scoir a bhíonn ann tráthnóna Dé Domhnaigh. 'Srach'-thaifeadtaí atá anseo – bíonn foireann na Taisce ag iarraidh gan cur isteach ar nádúrthacht na hócáide ar maithe le hard-chaighdeán físe agus fuaime.


Sean-Nós Cois Life is an annual festival of Irish-language ‘old-style’ singing that has been held in Dublin since 1992, with an admixture of instrumental music and dance. The main aim of the festival is to give an opportunity to people to learn and sing Irish-language songs in traditional style. To this end, workshops and sessions are organised over a weekend in the Spring, and singers who are seldom heard in Dublin are given a non-competitive platform for their art. The programme for this year’s festival is here.

The Irish Traditional Music Archive has been recording at this event for some years, and a selection of videos made in the Teachers' Club, Parnell Square, Dublin 1, and in Hughes’s pub on Chancery St, Dublin 7, at the Sunday afternoon parting session is presented here from the ITMA collections. The videos are 'grab' recordings, as ITMA staff do not wish to interfere with the natural flow of the occasion for the sake of making perfect recordings.

Buíochas leis na hamhránaithe a thug cead dúinn a dtaifeadtaí siúd a chur suas anseo, agus le Antaine Ó Faracháin & Siobhán Ní Laoire.

NC & TH, 1 April 2014