Ceol Goodman le Peter Browne, 2009

Ceol Goodman le Peter Browne, 2009

Now playing: Kissing and drinking, jig; and other jigs / Peter Browne, uilleann pipes
Previous
Next
  1. Kissing and drinking, jig; and other jigs / Peter Browne, uilleann pipes
  2. Caoineadh Phiaruis Feirtéara, air ; The lady’s cup of tea, reel / Peter Browne, uilleann pipes
  3. Táim-si am’ chodladh, air ; Táimse am’ chodladh, air / Peter Browne, uilleann pipes
  4. Fountain’s hornpipe ; Unidentified hornpipe / Peter Browne, uilleann pipes
  5. Allisdrum’s march ; Battle of Cnoc na nDos, descriptive pieces / Peter Browne, uilleann pipes

Ceol Goodman le Peter Browne, 2009

Tá na sleachta ceoil seo – foinn traidisiúnta rince agus foinn mhalla a bhí á seinm roimh aimsir an Ghorta – le cloisint thuas leis an bpíobaire uilleann agus an craoltóir raidió aitheanta Peter Browne. Tagann na foinn as bailiúchán mór ceoil a chuir an Canónach James Goodman i dtoll a chéile ar phár sna 1860í. Píobaire uilleann oilte ab ea Goodman, ministir de chuid Eaglais na hÉireann agus ollamh le Gaeilge i gColáiste na Trionóide BÁC, mar a mhaireann a lámhscríbhinní. D’fhoilsigh Taisce Cheol Dúchais Éireann os cionn 500 píosa traidisiúnta astu i 1998 mar Tunes of the Munster Pipers (TMP), curtha in eagar ag Hugh Shields; tá imleabhar eile d’fhoinn ón mbailiúchán, an t-imleabhar deireanach, curtha in eagar ag Hugh agus Lisa Shields, le fáil ó siopa ITMA.

Sheinn Peter Browne na píosaí seo don chéad uair i Márta 2009 mar léaráidi do léacht ‘An tUrramach James Goodman (1828–96): Fear Eaglasta, Ceoltóir agus Bailitheoir Ceoil’ a thug Nicholas Carolan, Stiúrthóir Thaisce Cheol Dúchais Éireann, mar léacht oscailte na sraithe ‘Foinn agus Focail’. Ba é an daicheadú sraith é de Léachtaí Cholm Cille, a eagraíonn Scoil an Léinn Cheiltigh in Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, chuile bhliain. Ba iad na cainteóirí eile, ar théamaí a bhain leis an 18ú agus an 19ú haois, Patrick F. Devine ar cheoltóirí Éireannacha i gcomhthéasc Eorpach, Úna Uí Chuinn ar an mbailitheoir amhrán Pádraig Ó Loinsigh, Lesa Ní Mhunghaile ar an údar agus aistritheoir amhrán Charlotte Brooke, Proinsias Ó Drisceoil ar an bhfoilsitheoir amhrán agus ceoil Seán Ó Dálaigh, Deirdre Ní Chonghaile ar lámhscribhinní ceoil a bhreac George Petrie agus Eoghan Ó Comhraí in Árainn, Domhnall Uilleam Stiúbhart ar an mbailitheoir Albanach amhrán Alasdair MacGilleMhícheil, and Ruairí Ó hUiginn ar an mbailiúchán amhrán Amhráin Chlainne Gaedheal a foilsíodh i 1905 ag Mícheál agus Tomás Ó Máille as Gaillimh.

Seinneadh na sleachta seo arís le Peter Browne agus taifeadadh iad i stiúideo na Taisce le Danny Diamond ar 2 Márta 2010, agus do chéad-foilsíodh iad ar an Idirlíon ar 26 Márta nuair a bhí leabhar léachtaí 2009 Foinn agus Focail: Léachtaí Cholm Cille XL á fhoilsiú in Ollscoil Mhaigh Nuad, oíche oscailte an chéad sraith is daichead de Léachtaí Cholm Cille. Tá an t-imleabhar curtha in eagar ag an Ollamh Ruairí Ó hUiginn, agus foilsithe ag An Sagart, Maigh Nuad (162 lgh., ISSN 0791 8658, ISBN 1 9033896 60 6). Tá sé le fáil díreach ó Scoil an Léinn Cheiltigh, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, Co Chill Dara ([email protected]).

The selection of pre-Famine traditional dance music and airs played above by the well known Dublin uilleann piper and radio broadcaster Peter Browne comes from the large music manuscript collection compiled in the 1860s by Canon James Goodman from the Dingle area of Irish-speaking west Co Kerry. Goodman was an expert uilleann piper, a clergyman of the Church of Ireland and professor of Irish in Trinity College Dublin, where his manuscripts are held. Over 500 Goodman tunes from oral sources were published by the Irish Traditional Music Archive in 1998 as Tunes of the Munster Pipers (TMP), edited by Hugh Shields; a second volume, edited by Hugh and Lisa Shields, was published in 2013 and is available from the ITMA shop.

Peter Browne first performed this selection in March 2009 to illustrate the opening lecture – ‘An tUrramach James Goodman (1828–96): Fear Eaglasta, Ceoltóir agus Bailitheoir Ceoil’ by ITMA Director Nicholas Carolan – of the fortieth series ‘Foinn agus Focail’ of Léachtaí Cholm Cille, an annual Irish-language lecture series organised by the Irish Department of the National University of Ireland Maynooth. Other contributors to the series, on 18th- and 19th-century themes, were Patrick F. Devine on Irish musicians in a European context, Úna Uí Chuinn on the song collector Patrick Lynch, Lesa Ní Mhunghaile on the author and song translator Charlotte Brooke, Proinsias Ó Drisceoil on the song and music publisher John O’Daly, Deirdre Ní Chonghaile on Aran islands music manuscripts by George Petrie and Eugene O’Curry, Domhnall Uilleam Stiùbhart on the Scottish song collector Alastair Carmichael, and Ruairí Ó hUiginn on the 1905-published Galway song collection Amhráin Chlainne Gaedheal.

The selections here were played by Peter Browne and recorded in the ITMA studio by Danny Diamond on 2 March 2010, and were first published on the Internet to coincide with the book publication of the 2009 lectures Foinn agus Focail: Léachtaí Cholm Cille XL in NUI Maynooth on 26 March, the opening night of the forty-first series of Léachtaí Cholm Cille. The volume, edited by Professor Ruairí Ó hUiginn, is published by An Sagart, Maigh Nuad (162 pp., ISSN 0791 8658, ISBN 1 9033896 60 6). It is to be had directly from Scoil an Léinn Cheiltigh, National University of Ireland, Maynooth, Maigh Nuad, Co Kildare ([email protected]).

With thanks to Peter Browne and Ruairí Ó hUiginn.

NC & DD, 1 April 2010