The Wexford carol, air

Adrian Gebruers, carillon
© Item in copyright  (contact for information on re-use)

Notes

The Wexford carol, or the Enniscorthy carol, is one of the oldest Christmas songs in the European tradition.  

Ó, tagaig' uile is adhraigí
An leanbh cneasta sa chró 'na luí
Is cuimhnígí ar ghrá an Rí
A thug dár saoradh anocht an Naí.
'S a Mhuire Mháthair i bParrthas Dé,
Ar chlann bhocht Éabha guigh 'nois go caomh,
Is doras an chró ná dún go deo
Go n-adhram' feasta Mac Mhuire Ógh.

Good people all, this Christmas time,
Consider well and bear in mind
What our good God for us has done
In sending his beloved son
With Mary holy we should pray,
To God with love this Christmas Day
In Bethlehem upon that morn,
There was a blessed Messiah born.

I mBeithil thoir i lár na hoích'
Ba chlos an deascéala d'aoirí,
Go follas don saol ón spéir go binn
Bhí aingle 'canadh ó rinn go rinn.
"Gluaisig' go beo," dúirt Aingeal Dé,
"Go Beithil sall is gheobhaidh sibh É
'Na luí go séimh i mainséar féir,
Siúd É an Meisias a ghráigh an saol." The night before that happy tide,
The noble Virgin and her guide
Were long time seeking up and down
To find a lodging in the town.
But mark right well what came to pass
From every door repelled, alas,
As was foretold, their refuge all
Was but a humble ox's stall.