English

Fios na Slí


View Larger Map

Traein:

Tá Stáisiún Uí Chonghaile, Sráid Amiens, a dhéanann freastal ar thuaisceart agus ar oir-dheisceart na tíre, i bhfad míle ón Taisce.
Tá Stáisiún Heuston, a dhéanann freastal ar dheisceart agus ar iarthar na tíre, i bhfad dhá mhíle ón Taisce.
Tá stáisiún DART, le seirbhís logánta, ag Stáisiún na bPiarsach, Rae an Iarthair, trí nóiméad uainn.

Bus:

Tá an Busáras, an láithreán ceann aistir a dhéanann freastal ar chathracha na tíre, i bhfad míle uainn.
Téann roinnt busanna trí Chearnóg Mhuirfean (uimhreacha 4, 5, 7, 7A, 8, 13, 13A, 25, 25A, 25B, 26, 27X, 44, 45, 48A, 66, 66A, 66B, 67, 77X) nó i ngar dó (uimhreacha 37, 38, 38a, 39, 39a: Sráid Bhagóid Íochtarach , uimh. 11, 11A: Faiche Stiofáin)

Luas:

Tá seirbhís tramanna i ngar dúinn le láithreán ceann aistir ag Faiche Stiofáin (ag dul go Áth an Ghainimh & Gleann Bhríde) agus ceann eile ag Stáisiún Uí Chonghaile (ag dul go Tamhlacht).

Rothaíocht:

Tá dhá láithreán ar Chearnóg Mhuirfean ag Dublin Bikes, an scéim chathrach a chuireann rothair ar fáil ar cíos.

Páirceáil:

Is féidir páirceáil ar Chearnóg Mhuirfean go héasca de ghnáth. €2.90 san uair an costas faoi láthair.